تازه های کتابخانه

استاندارد خدمات کتابخانه عمومی برای سالمندان

 • نویسنده: ؛نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور، موسسه انتشارات کتاب نشر
 • سال نشر: 1400
 • موضوع: ; Adult services in public libraries

بانگ آزادی

 • نویسنده: تدوین محسن صفایی فرد؛تحقیق مهدی چیت ساز، مرتضی قاضی, تهیه شده در واحد تاریخ شفاهی، دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی, ویراستار گروه ویراستاران گنج، نرجس توکلی لشکاجانی
 • ناشر: راه یار
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: گردآورنده: صفایی فرد, ویراستار: توکلی لشکاجانی
 • موضوع: ;راغب احمدعلی 1323 - 1399

آدم‌های معمولی یک طبقه

 • نویسنده: نویسنده مسعود ملک‌یاری؛تصویرگر غزل فتح الهی
 • ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: فتح‌الهی
 • موضوع: ; آلودگی -- تاثیر بر محیط زیست

استاندارد تخصیص فضاهای کتابخانه عمومی

 • نویسنده: ؛نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور، موسسه انتشارات کتاب نشر
 • سال نشر: 1400
 • موضوع: ; Public libraries -- Space utilization -- Standards

عزیز خانم

 • نویسنده: تحقیق و تدوین فاطمه جعفری؛تهیه شده در واحد تاریخ شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی, ویراستار معین پایدار، منیره زین العابدینی رنانی
 • ناشر: راه یار
 • سال نشر: 1399
 • موضوع: ;حسین زاده حلاج کبری 1323-

به یادت چله نشینم

 • نویسنده: مهدی مطهری
 • ناشر: انتشارات شهید کاظمی
 • سال نشر: 1397
 • موضوع: ;Hosayn ibn Ali , Imam III -- Fiction -- Arba'in

خاطرات موازی

 • نویسنده: نوشته اردوان طاهری؛ویراستار زینب محرابی
 • ناشر: اطلاعات
 • سال نشر: 1398
 • موضوع: ; داستان های فارسی -- قرن 14

نجات الاغ

 • نویسنده: نویسنده فاطمه دهقان‌نیری؛ویراستار پژمان واسعی, زیر نظر شورای بررسی رمان [انتشارات محراب قلم]
 • ناشر: محراب قلم، کتاب های مهتاب
 • سال نشر: 1400
 • مترجم: ویراستار: واسعی, دبیر: اقبال زاده
 • موضوع: ; داستان‌های فارسی -- قرن 14

جوهر سرخ

 • نویسنده: ؛پدیدآورنده نهاد کتابخانه های عمومی کشور، معاونت توسعه کتابخانه ها وترویج کتابخوانی، اداره کل ترویج کتابخوانی و امور فرهنگی
 • ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور، موسسه انتشارات کتاب نشر
 • سال نشر: 1399
 • موضوع: ; جنگ ایران و عراق، 1359-1367 -- کتاب شناسی

کوچک کاوشگر بزرگ

 • نویسنده: نویسنده آذر کتابی؛ویراستاری گروه علمی رشد
 • ناشر: جوانه رشد
 • سال نشر: 1397
 • موضوع: ; اندیشه و تفکر خلاق در کودکان -- راهنمای آموزشی